torsdag 3. mai 2012

Jeg gikk en tur på stien..

Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro...
da kom jeg til et sted der veien delte seg i to.
Hvis jeg valgte den ene veien - så ville jeg komme til et sted, og hvis jeg valgte den andre veien - så ville jeg komme til et annet sted, trodde jeg.. Men jeg visste ikke - og vet fortsatt ikke.. for jeg tok den ene veien - som ledet meg til der i livet hvor jeg er nå - og hvem vet om jeg ikke hadde kommet dit jeg er nå i livet også hvis jeg valgte den andre veien? Kanskje jeg hadde kommet samme sted - men til en annen tid? Kanskje raskere hvis jeg hadde valgt den andre veien, eller senere? 


Kanskje med en annen bagasje i ryggsekken, enn den jeg har nå?
Hadde jeg vært klokere? Det er ikke godt å vite.. Hadde jeg hatt flere eller færre sår i sjelen min? Det er heller ikke godt å vite?

Men hvordan kan jeg vite om jeg gikk den riktige eller den gale veien? Det er heller ikke noe jeg kan få et enkelt svar på..


 Men - finnes det egentlig noe svar på hva som er rett og galt for meg? Hvilken vei som hadde vært best å ta? Om jeg blir gladere av å gå til høyre - enn av å gå til venstre - eller motsatt?


 Jeg har ingen svar på noen av disse spørsmålene som jeg ofte stiller meg selv. Det eneste svaret jeg har - er at når jeg nå har valgt veien jeg ønsker å gå, så kan jeg ta et nytt valg neste gang jeg kommer til et veiskille..
 Jeg kan A ) gå til høyre...
 B) gå til venstre..
C) eller, jeg kan gå rett fram..
               Men jeg kan aldri gå tilbake...


                   God tur alle sammen!


                    Hilsen Konfliktlos <3

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar