onsdag 27. februar 2013

Mobbing - holdningsendring i samfunnet!


God formiddag! 

Som dere sikkert vet, så jobber jeg mye med å forebygge mobbing. En del av jobben min, er å reise rundt på skoler og jobbe med forebygging med fokus på gode klassemiljøer og arbeidsmiljøer, og brannslukking når ting har eskalert, og det har oppstått alvorlige problemer i form av mobbing, trakassering, utestenging, og hetsing på nett. 

I dag på P4 snakker de om mobbing på fritidsaktiviteter, og at man må regne med at det er et stort problem. Mobbing er et stort problem overalt! På skoler, på arbeidsplasser - og ikke minst i hjemmene! 

Jeg tror at skal man bekjempe mobbing, så må man starte med å først bevisstgjøre foreldrene, slik at de kan skape holdninger hjemme hvor nulltoleranse av mobbing praktiseres - og hvor barna vet at det er så mye åpenhet og trygghet at det er rom for å snakke om alt. Også det som er vondt og vanskelig. 

Ved å starte først hjemme - med oss selv, våre egne holdninger, og våre egne barn - så kan vi etterhvert gi stafettpinnen videre til skoler og andre arenaer hvor barn og ungdom møtes. Men foreldrene - og samfunnet generelt - må også på banen hvis vi skal klare å få mobbefrie og gode arenaer der alle barn og unge - og voksne også faktisk - kan gå på skole, jobbe - og bruke fritiden sin til å leke, lære - og å koble av.

Ved å jobbe SAMMEN fra alle arenaer - så tror jeg vi lettere kan finne gode løsninger, og når man jobber SAMMEN - så ser man ting fra ulike vinkler og kan utgjøre en enda større forskjell enn hvis man jobber mot en og en instans.


Vi kan alle sammen gjøre en forskjell bare ved å bestemme oss for å tørre å se, og å handle hvis vi oppdager at noen blir behandlet dårlig. Ved å si i fra hva vi synes, setter vi forhåpentligvis i gang en refleksjon og en bevisstgjøring hos de vi sier i fra til. Så kanskje disse personene ikke behandler andre dårlig en annen gang - men tenker seg om før de handler dårlig mot noen.

Klikk dere gjerne inn på hjemmesiden min www.konfliktlos.no og les under metoder om hvordan jeg jobber med dette i klasserom, hos familier - og i bedrifter. Og ta gjerne kontakt hvis dere ønsker å drøfte et problem, hjelp til forebygging - eller veiledning i en konkret situasjon som har oppstått.


Ha en flott onsdag!

Hilsen Konflinktlos.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar